“Társadalmi kohézió erősítése” (EFOP-1.3.7-17-2017-00113)

  • A kedvezményezett neve: 

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (6000 Kecskemét, Fecske u. 20.)

Rövidített hivatalos neve:

Rév Szolgálat (6000 Kecskemét, Fecske u. 20.)

  • A projekt címe:

„Jöjjetek hozzám mindnyájan akik elfáradtatok …, én felüdítlek titeket.” (Mt 11,28) Egyházak és civilek a Rév Szolgálat hátrányos helyzetű pszichiátriai betegei, szenvedélybetegei, lelkigondozásra szorulói felkarolásáért és integrálásáért

  • A szerződött támogatás összege: 

49.983.974 Ft,azaz negyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanháromezer-kilencszázhetvennégy forint 

  • a támogatás mértéke (%-ban),

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 százaléka, legfeljebb 49.983.974 Ft,azaz negyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanháromezer-kilencszázhetvennégy forint.  

  • A projekt tartalmának bemutatása

 Az Európai Uniós támogatás segítségével, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (mint konzorciumvezető) és a Főplébániai Karitász Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósuló hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A konzorcium jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. 

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is.

  • A projekt megvalósításának kezdete: 

2018. február 01. 

  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 

2021. május 01. 

  • A projekt azonosító száma:   

EFOP-1.3.7-17-2017-00113